top of page

Dialoghandledarutbildning

Alamancos dialoghandledarutbildnig är en vidareutveckling av vår dialogutbildning. Vi utbildar handledare i dialog som efter avslutad processutbildning fortsätter utbilda i den egna organisationen. Dessa personer får en gedigen processutbildning som också kan användas i utvecklingsarbete och som stöd ute på arbetsplatserna. Det här är en investering som gör det möjligt att till en billig kostnad utbilda stora personalgrupper inom en organisation.

Innehåll

 

Alamancos dialogutbildning ligger som grund för denna processutbildning. Deltagarna får utbildning i processfärdighet samt fördjupad kunskap i de verktyg som ingår i dialogen. Målet med utbildningen är att kunna handleda grupper i konsten att kommunicera.

Program

 

Organisationen väljer ut lämpliga personer som vill arbeta med grupper och dialog. Dessa personer genomgår utbildningen i Human Dynamics under fyra dagar samt en fördjupningsvecka där verktygen och pedagogiken tränas in. Därefter för varje dialoghandledarpar en träningsdialog tillsammans med en utbildare från Alamanco. Utbildnignen avslutas med ett licensieringssamtal. Efter avslutat utbildning är personen godkänd dialoghandledare och kan bedriva utbildning i Dialog inom den egna organisationen.

Dialoghandledarutbildningen omfattar:

  • Dialogutbildning i tre dagar.

  • Human Dynamics i fyra dagar.

  • Fördjupningsvecka i fem dagar.

  • Träning i dialog i tre dagar.

Våra koncept

bottom of page