top of page

Alamanco AB

 

 

Historik

 

Alamanco startade sin verksamhet 2009. Det skedde genom att företagets ägare, Lars-Åke Almqvist, pensionerades från sin anställning på Kommunalarbetareförbundet. Lars-Åke var 1:e vice ordförande i Kommunal mellan 1997- 2009. Före det arbetade han som ombudsman och enhetschef från 1980. I samband med sin pensionering fick Lars-Åke en förfrågan om han var intresserad att ta över verksamheten i Komanco AB, ett utvecklingsbolag ägt av Kommunal. Detta bolag startade sin verksamhet 1992 efter förslag från Lars-Åke. Mer än 120.000 personer deltog i olika Komanco- projekt. En överenskommelse träffades om att Alamanco övertog ansvaret för alla kundkontrakt som Komanco hade från den 1 oktober 2009.

 

 

Varför finns Alamanco?

 

Grupper och organisationer behöver utveckla sitt samarbete. Ett bra samarbete är den viktigaste förutsättningen för att kunna nå uppsatta mål och därigenom skapa en god ekonomi, hög kvalitet och en bra arbetsmiljö. Alamanco AB är ett utvecklingsbolag som ägs av Lars-Åke Almqvist. Företaget har i dag sex medarbetare. Företaget grundades 2009 i samband med att Kommunalarbetarförbundet beslöt lägga ner det tidigare utvecklingsbolaget Komanco.

 

Verksamhetsidéerna är baserade på människans inneboende kreativitet och hennes förmåga och vilja att lära och ta ansvar. Arbetsmetoderna tillhandahåller teorier och metoder som utvecklar ett nytt sätt att tänka. Sammantaget bidrar Alamanco AB till att hjälpa arbetsgivare och anställda att utveckla nya samverkansformer.

Alamanco AB med huvudkontor i Haninge utanför Stockholm arbetar rikstäckande.

Visionen är att bli bäst i Sverige på att hjälpa företag och organisationer att nå sin fulla utvecklingskraft.

bottom of page