Aktuellt

”Det här är den bästa grupp jag jobbat i ”

Från att ha varit en grupp där trivseln, kommunikationen och samarbetet inte alls fungerade och där det var tyst i fikarummet till att i dag samarbeta och ha en öppen kommunikation som gör att alla trivs och mår bättre.

Det säger en av hemtjänsten Fluxens personal i Älvsbyn spontant när jag intervjuar dem. Det har inte alltid varit så. För två år sedan, var hemtjänsten Fluxen två grupper som slagits ihop, men där känslan och arbetet fortfarande fungerade som om de var två olika arbetslag. Det var en grupp som glömt varför man var på jobbet och där kommunikationen inte alls fungerade. Detta visade sig genom dubbelarbete och möten som inte ledde fram till något. Det här var en personalgrupp som inte visslade när de gick till jobbet utan när de åkte hem. Det fanns dagar när man helst skulle ha velat stanna hemma säger en i gruppen och ryser. Arbetsmiljön var ansträngd. När saker skulle diskuteras så var det tyst, ingen vågade uttrycka några egna tankar. Det var även tyst i fikarummet. Det förekom ”skvaller” om varandra men man lyfte det aldrig utan misstänksamheten och misstron om varandra bara växte.

Så var läget när gruppen fick en ny arbetsledare, Nataliya Nilsson. Hon insåg ganska snart att någonting måste göras. Det krävdes en ordentlig inbromsning och omstart.

Hon vände sig till socialchefen, Hans Nyberg, som gav klartecken till handledning av en utbildare från Alamanco.

Hela gruppen var överens om att någonting måste göras, och alla var villiga att anstränga sig för att få en trivsammare arbetsmiljö med arbetsfred och bättre samverkan kring de boende.

Alamancos handledare stöttade gruppen i en process som gav utrymme för att prata om de saker som påverkat gruppen negativt, hur de skulle vilja att det var och hur de, var och en, behövde förändra sitt förhållningssätt för att nå dit.

Det pratades igenom konflikter, missförstånd och misstro som efterhand byttes ut mot förståelse och tillit. Gruppen fick verktyg för att kunna förbättra kommunikationen och därigenom samarbetet i gruppen.

I dag har de tillsamman med Nataliya kommit lång som grupp. De skrattar åt hur svårt det var att tex.be om hjälp. I dag hinner man inte be om hjälp, det är alltid någon som erbjuder sig att hjälpa säger en i gruppen.

Vi har fungerande planeringsmöten i dag. Där finns möjlighet för alla att uttrycka sina åsikter och tankar. Vi försöker att inte hitta fel hos varandra utan använda oss av feedback. Vi tänker till innan vi kritiserar någons ide. Vi försöker i stället fråga- Hur tänker du nu?

Detta sätt har smittat av sig till ”gubben” där hemma säger en av kvinnorna och skrattar.

När det händer något i gruppen eller ska bli någon förändring, så är det viktigt att avsätta tid för att reda ut känslor och tankar som finns säger Nataliya. Som ledare behöver jag skapa förutsättningar för att den positiva utvecklingen fortsätter och till det behövs det tid.

Ett bevis på att gruppen fungerar annorlunda i dag, är utvärderingen från sommarens vikarier. Alla vikarierna beskriver hur kul det har varit att jobba i sommar och att inskolningen var toppen.

I dag är de en arbetsgrupp som trivs med varandra och som tycker att trots att det är tungt ibland, så har de ett härligt arbete.

Ibland kör vi fast och då frågar vår arbetsledare om vi ska kalla in Alamanco igen, men då säger vi att vi provar först själva och hittills har vi fixat det.

Alla var överens om att de fyra dagar som de fick tillsammans var helt nödvändiga för att komma ur den ”låsning” som de befann sig i.- vi hade inte själva klarat att komma till insikt. Ibland behöver man någon utifrån som hjälper till och leder oss igenom processen.

Utmaningen de närmsta åren är att 6 av 12 går i pension. Det är inget som oroar just nu.

Eftersom det fungerar så bra i gruppen just nu och vi har fått struktur på vårt arbete så kommer det att fungera framåt också. Vi förstår i dag att vi som grupp faller tillbaka n är det kommer in nya medlemmar i gruppen, men vi har lärt oss vad som krävs för att vi ska komma tillbaka till där vi är i dag.

Det viktigaste är att prata med varandra och ta ansvar för sina egna tankar och behov och att alltid ha brukaren i centrum.

Traversvägen 2

136 50 Jordbro

Tel: 070 - 671 11 56

Email: lars-ake.almqvist@alamanco.se