top of page

Hemtjänsten i Junosuando

-Vi behövde rensa luften och fokusera på våra brukare – hitta tillbaka till arbetsglädjen.'

Hemtjänsten i Junosuando, är ett arbetslag i Pajala kommun som tills för två år sedan inte fungerade så bra. Det fanns mycket, både stora och små saker, som man irriterade sig över och sjukfrånvaron var hög. Trots försök att lösa problemen så verkade det ”sitta i väggarna”.

Irritationen gjorde att man lade mycket tid på att prata om varandra istället för med varandra. Det fanns ingen tillit mellan gruppmedlemmarna vilket gjorde att ingen riktigt litade på att de arbetsuppgifter man hade blev utförda på ett kvalitativt sätt. Det fanns också personkonflikter i gruppen vilket gjorde att man ibland ”sökte fel” hos varandra. Stämningen var ”laddad” och facket hade blivit inkopplat. Den dåvarande arbetsledaren, Siv Kero, kände att hennes tid och energi inte räckte till för att både hitta vikarier och att få gruppen att fungera. Trycket att göra något var stort från alla håll.

En handledare från Alamanco fick förfrågan, att tillsammans med Siv, ta sig an gruppen och försöka skapa en förändring. De träffade och lade upp en plan för hur ett utvecklingsarbete skulle kunna se ut.

Arbetet började med att alla medarbetare intervjuades. Där fick de berätta hur de upplevde sin arbetsplats och tankar inför framtiden. En bild började växa fram och vid första utbildningstillfället så fanns det ett klart syfte med handledningen.

Syfte: Att tillsammans skapa förutsättningar för

- Att förbättre vår arbetsmiljö

- Att skapa tillit och trygghet

- Att ha kunden i fokus

- Att öka samverkan i gruppen

Det visade sig att alla upplevde att de börjat ”öppna” sig efter intervjuerna vilket gjorde dem medvetna om att något måste göras och att det arbetet behövde ske NU och av dem själva.

De bestämde sig för att ändra det som irriterar och att alla måste hjälpas åt.

Arbetet började med att en lista över saker som inte fungerar gjordes och allt eftersom så jobbade gruppen fram ett helt nytt sätt att tänka och att bemöta varandra. Tilliten till varandra ökade hela tiden. Från att arbeta i det närmaste strukturlöst så byggde man upp en tydlig struktur över allt arbete och alla följde den strukturen

Ett av problemet var schemaplaneringen. Eftersom alla la förslag på sitt eget schema så försökte var och en att få ett schema som passade dem själva utan tanke på hur det blev för de andra och framför allt brukaren. Schemaplaneraren fick använda mkt tid varje månad för att justera schemat och när det äntligen var klart så var ändå alla missnöjda med resultatet.

Gruppen träffade handledaren från Alamanco vid flera tillfällen under en komprimerad tid. Detta för att stegvis bygga upp en helt ny verksamhet. För varje träff så tog gruppen små steg i att få ordning på arbetet men också en ny förståelse för VARFÖR vi är på jobbet.

En helt ny ordning/struktur började växa fram och för varje möte justerades och finslipades tänket och detaljerna. Deltagarna fick träna att ge varandra feedback, vilket gjorde att alla började växa som individer och arbetsglädjen började kom tillbaka.

Alla fick ett ansvarsområde som de ansvara för och driver. Mötesforum som tidigare varit ”informations tillfällen för chefen” blev nu ett viktigt utvecklings forum, som de turades om att ansvara för.

När ett år hade gått så var gruppen ett sammansvetsat gäng, rädda om varandra och stolta över sin verksamhet. Det fanns inget som de inte klarade av att hantera och de löste många svåra frågor tillsammans. Schemaproblemet som från början löstes med regler som alla MÅSTE följa, fungerade nu utan regler eftersom man litade på varandra och pratade ihop sig.

Schemaplaneren frågade gruppen vid ett tillfälle – Hur får jag andra att tänka och agera som ni? Allt bara löser sig och jag behöver aldrig göra några ändringar.

Trots att gruppen bytt arbetsledare två gånger under det senaste året så utvecklas det fortfarande tillsammans. Den nya arbetsledaren och gruppen har tillsammans kommit fram till hur det fortsatta arbetet ska fungera.

En viktig lärdom inför ett utvecklingsarbete är tiden – hållbar utveckling tar tid och det har gruppen fått av sin arbetsgivare.

- Vi är nog Pajala kommuns bästa arbetsgrupp säger en av deltagarna och berättar samtidigt att de planerat för en grillafton. Det är viktigt att ha roligt tillsammans också och det har vi.

bottom of page