Aktuellt

Det här har vi inte tid med sa Edsbacka äldreboende!

Edsbacka är ett äldreboende i Hudiksvall kommun som till för några år sedan inte hade det bästa ryktet. Personalen var inte vana att få vara med i processer som handlade om arbetets utförande och utveckling, utan upplevde att arbetet ofta var toppstyrt. Man jobbade på som man alltid hade gjort.

När Lena Palmqvist började som chef, 2002, så ville hon förändra den bilden. Hon ville ha personal som kände sig stolta över sitt arbete och som var villiga att vara med och utveckla Edsbacka.

När så Edsbacka blev erbjudna att gå en utbildning som kommunen satsade på ”Bemanna rätt”, så tyckte Lena att de inte hade tid för det just då, utan sköt på det så länge som det gick.

Men till slut så gick det inte att skjuta på det längre, det blev deras tur att gå. Lena tillsammans med ett antal vägledare, dvs representanter från de olika arbetslagen, gick på totalt fem dagars utbildning tillsammans med Alamanco.

Redan vid första utbildningstillfället så förstod de att detta var precis vad de som arbetslag behövde.

- På Bemanna rätt fick vi höra så mycket vettigt att vi kände att det här vill vi få med oss till arbetskamraterna

- Vi fick ”hemläxa” mellan de olika utbildningstillfällena. Det var uppgifter som vi skulle resonera kring med våra kompisar.

Ett problem var hur de skulle få igång delaktighet och engagemang i olika frågor på jobbet. När frågor lyftes till diskussion på APT träffarna så var det få som pratade och när mötet var slut så ”pratades” det ute på de olika avdelningarna vilket ofta ledde till oro och feltolkningar. Hur skulle de nu kunna få igång de olika arbetslagen för att förmedla sina nya insikter?

Det var då iden föddes, att skapa Dialog grupper. Varje samtalsledare blev ansvarig för en dialoggrupp. Den gruppen bestod av personal från olika arbetslag. Man blandade grupperna från ”huset” och hemtjänsten för att skapa förståelse för varandra. Varje grupp träffades med ”sin ”samtalsledare, och pratade kring de olika frågor som de hade fått i ”läxa”.

Allt eftersom tiden gick så märkte de hur väl detta fungerade. De som aldrig brukade prata, var nu med på ett helt annat sätt. Alla tyckte att det var lättare att komma fram med åsikter och dessutom skapades en förståelse för varandras arbete. Sammanhållningen ökade.

Vägledarna träffades innan mötet och planerade vad man skulle gå igenom och på vilket sätt.

När utbildnings dagarna var slut, funderade de på hur de skulle få detta att leva vidare.

- Kan man fortsätta skapa delaktighet i vardagen på detta sätt?

I dag är detta ett naturligt sätt att arbeta och enhetschefen Lena har ett nära samarbete med sina samtalsledare som själva tycker att det är roligt och utvecklas och att få vara samtalsledare.

- Jag har utvecklats och blivit tuffare. Jag ser det som en utmaning att få med alla i processen

Dialoggrupperna och har blivit ett viktigt personalforum för att processa frågor och tankar mellan personal och verksamhet

- Om vi inte har haft någon träff på länge så säger min grupp till, säger en av vägledarna och skrattar. Det är 100 % närvaro på våra träffar så det finns nog ett behov att få prata med varandra.

- Om någon inte kan vara med på träffen så skickar den sina synpunkter med någon annan eller sms:ar.

Det som diskuteras kan vara en fråga som kom upp på APT träffen eller en fråga som Lena vill att personalen diskuterar. Då sätter hon sig med handledarna och resonerar och tillsammans kommer de fram till VAD som ska diskuteras och HUR det ska lägga upp träffen. Träffarna är oftast ca 1,5 timmar långa. Personalen får i förväg veta vad man ska dialoga kring så att man hinner tänka lite.

Sedan är det upp till var och en av vägledarna att planera in sin träff och kolla så att de personer som ingår i gruppen, så lång det är möjligt, kan komma på arbetstid. De sätter en tid när frågan ska ha diskuterats av alla och då samlar man till APT möte. Där lyfter Lena in åsikter från de olika grupperna och man kan ta beslut.

- När vi startade de olika dialoggrupperna så var vi noga med att göra spelregler. Vi pratade igenom hur vi ville agera med varandra för att alla skulle känna trygghet och våga prata. Vi har bla. sk tystnadsplikt. Inget av vad som sägs pratar vi med andra om.

- Vi träffas ca en gång/månad. Det finns alltid något att prata kring.

Innan APT så träffas Lena och vägledarna och sammanställer åsikter.

- Det är viktigt att inte lyfta in vad personer har sagt utan helheten säger Lena. På detta sätt så har vi skapat möjlighet att förändra tänket och skapa mer lugn ute i grupperna. Mitt mål har alltid varit att skapa teamkänsla och jag tror vi är på rätt väg.

På ett personal möte kom det upp frågor kring det nya flexavtalet. Det fanns många frågor och mycket oro men ingen ville prata om det på APT mötet. Då använde man Dialoggrupperna och där kom frågorna upp och man kunde bemöta oron med svar i lugn och ro.

Lena är inte med på Dialoggruppernas möten.

- Nej, jag tycker att det är bra att de får prata utan mig. Det som det pratas om kommer ändå fram i vår sammanställning. Jag känner att jag litar på min personal

Även förbättringar på jobbet diskuteras i dialoggrupperna, och idag ser man hur personalen hjälper varandra och ställer upp för varandra på ett helt annat sätt än förr.

Alamanco

Traversvägen 2

136 50 Jordbro

Tel: 070 - 671 11 56

Email: lars-ake.almqvist@alamanco.se