Aktuellt

Ny introduktion av semestervikarier i Äldreomsorgen Västerviks kommun 2018.

Många kommuner brottas med att kunna rekrytera kompetenta semestervikarier när ordinarie personal ska ha en välbehövlig semester. För att kunna lyckas krävs flera åtgärder. Det är viktigt att ha en stabil grundbemanning, så att man inte under resten av året redan har en stor andel timavlönade. Västerviks kommun har stegvis infört Heltid som norm inom äldreomsorgen. Det innebär att en större andel av arbetet utförs av tillsvidareanställda och en mindre andel av timavlönade.

Socialförvaltningen i Västerviks kommun är dessutom sedan några år tillbaka en av flera samverkande parter i Vård-och omsorgscollege i Kalmar län. Syftet med detta är att öka kompetensen inom verksamheterna. Genom Nova i Oskarshamn ges en utbildning där man på halvfart under fyra terminer kan läsa till Specialistundersköterska. Det är en distansutbildning med träffar förlagda till Västervik. Det är totalt 18 personer som har läst eller har pågående studier.

Utbildningen bygger vidare på undersköterskeutbildningen och ger en fördjupad kunskap i t.ex. etik och bemötande, palliativ vård och omsorg, handledning och kvalitetsarbete.

Inför semesterplaneringen sommaren 2018 samlade några chefer samtliga specialistundersköterskor och de arbetade med frågeställningar som:

· Vad är det som saknas vid introduktionen då nya medarbetare rekryteras till semestervikariat?

· Hur kan vi få till detta på ett bättre sätt?

· Vem ska hålla i introduktionen?

· När ska det göras?

Tillsammans kom gruppen fram till att det fanns brister i vår introduktion gällande:

Basal omvårdnad, hushållssysslor, bemötande och dokumentation.

Dessa fyra områden fick därför bli grunden till uppdrag som specialistundersköterskorna åtog sig och anmälde sig till efter intresse.

Vidare kom gruppen fram till att denna grupp med specialistundersköterskor skulle arbeta tillsammans med introduktionen i alla fyra områden i äldreomsorgen i samarbete med resp. chefer. Introduktionen skulle också göras i god tid innan de nya medarbetarna påbörjade sin bredvidgång på arbetsplatsen och det skulle ske kvällstid så att alla kunde vara med.

Då introduktionen genomfördes ansvarade specialistundersköterskorna för fyra olika stationer och deltagarna alternerade runt till samtliga.

De fyra stationerna:

1. Dokumentation, en genomgång av hur man använder kommunens verksamhetsprogram, genomförandeplaner, vad ska dokumenteras och hur skriver man, registrering med Tes osv.

2. Basal omvårdnad, hur gör man när man hjälper en person med ADL, hur byter man en kateterpåse, hur ska en blöja sitta, vad är viktigt att tänka på när en person behöver hjälp med dusch osv.

3. Bemötande, gruppen som ansvarade för detta spelade upp en teater där de stannade upp emellanåt och ställde reflektionsfrågor till publiken. Kunde vara t ex då man är två personer inne och hjälper en brukare och börjar prata om vad man ska göra på kvällen osv.

4. Hushållssysslor, här fick man lära sig att koka gröt, vad som är viktigt att tänka på då man ska hjälpa en person med måltider, prova på att mata en annan person, man lärde sig också att plocka ur tandproteser och hur de ska skötas.

Specialistundersköterskorna var mycket engagerade och gjorde ett fantastiskt jobb! Det var en mycket trevlig kväll som redan från början skapade en god stämning tillsammans med vikarierna. Denna känsla fanns sedan med då vikarierna kom ut på arbetsplatserna och det var lättare för dem att ställa frågor kring olika saker.

Förutom denna kväll så deltog våra vikarier också på en introduktion om läkemedel och hygien, kroppskännedom och förflyttningsteknik

Traversvägen 2

136 50 Jordbro

Tel: 070 - 671 11 56

Email: lars-ake.almqvist@alamanco.se