Alamanco och Corona

Coronapandemin påverkar oss alla. För vårt arbete i Alamanco gäller följande:

· Vi följer självklart alla riktlinjer som meddelas av regering och myndigheter

· Våra interna möten sker tillsvidare via videosamtal

· Vi kommer i varje enskilt fall överens med våra kunder om hur vi fortsättningsvis kan stödja dem i deras utvecklingsarbete

· I undantagsfall sker det genom fysiska möten, och alltid på kundens uttalade önskemål

· För övrigt sker våra stödinsatser via videosamtal, telefon och epost

· Coronapandemin innebär att Alamanco´s verksamhet minskar radikalt i omfattning. Vi har därför utarbetat en strategi för hur vi ska kunna sänka våra kostnader så att vi kan komma i gång med verksamheten till hösten på ett mer normalt sätt

· Alla ni som vill komma i kontakt med oss kan göra det på samma sätt och i samma omfattning som tidigare

· Vi har bestämt att tillsvidare inte ta kontakter med nya kunder i vårt säljarbete

· Vi är övertygade om att vi alla kommer att lära oss något viktigt inför framtiden av allt det som nu händer. Lära oss hur vi kan samarbeta bättre. Utveckla lösningar som gör vårt samhälle mindre sårbart. Stärka gemenskapen och öka förståelsen för att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra.

Med vänlig hälsning

Lars-Åke Almqvist

Alamanco AB

Tel: 070-6711156