top of page

”Bubblor” ger individanpassad omvårdnad med ökad trygghet och bättre kontinuitet i Hofors hemtjänst

Hemtjänsten inledde sitt utvecklingsarbete i november 2015. Man har stegvis infört en ny grupporganisation. Det innebär att medarbetarna arbetar i par, s.k. ”bubblor”. Flera ”bubblor” bildar ett arbetslag. Arbetslagen har i allmänhet ansvar för ett mindre geografiskt område. Varje ”bubbla” består av ett antal brukare. De två medarbetare som arbetar i respektive ”bubbla” är även kontaktpersoner till brukarna. Paren lägger sina scheman så att någon av dem alltid arbetar måndag till fredag och varannan helg. Syftet är att ge individanpassad omvårdnad, skapa trygghet och öka kontinuiteten mellan personal och brukare. Paren gör sin egen planering utifrån biståndsbeslut och genomförandeplaner som de genom dialog utformat tillsammans med sina brukare. I dialogen med brukarna kommer man överens om hur och när omvårdnadsinsatserna ska genomföras. Syftet är att brukarna ska kunna påverka sin omvårdnad och medarbetarna kan skapa ett jämnare arbetsflöde under dagen. Det leder till bättre kontinuitet, ökad trygghet och mindre stress.Hemtjänsten har skapat en organisation som ger medarbetarna ett tydligt personligt ansvar. Den begränsar antalet personer som träffar varje brukare Det leder till individanpassad omvårdnad, ökad trygghet och bra kontinuitet som också minskar risken för smittspridning.

Medarbetarna har fått möjlighet att önska sysselsättningsgrad. S.k. resursturer har lagts in på schemat för att täcka frånvaro. Det sker ett samarbete mellan bubblorna kring hur resursturerna används. Behöver inte resurspasset användas inom den egna gruppen täcker man upp frånvaro i en annan grupp. Om det inte heller behövs blir det en förstärkt bemanning den dagen.


Förändringar av sysselsättningsgraderna har förändrats fortlöpande. Den utökade tiden har schemalagts som resurstid. Schemaläggningen av resurstiden har över tid förändrats så att resurspassen ska användas så effektivt som möjligt. Det har skett en kontinuerlig uppföljning av hur resurstiden används. En särskild resursgrupp har också inrättats för att ersätta frånvaro i alla bubblor. Detta har varit nödvändigt eftersom det dels annars skulle finnas för lite resurstid att tillgå och det dels skulle vara svårt att använda den effektivt om den bara är förlagd till en särskild grupp. Resursgruppen arbetar måndag till fredag. En stor del av frånvaron ersätts på så sätt av tillsvidareanställd personal.

Det har varje år sedan 2013 skett en uppföljning av personalkontinuiteten i för hållande till brukarna. Sedan den nya organisationen med s.k. bubblor infördes har kontinuiteten varit 10 - 12 medarbetare per brukare och tvåveckorsperiod. Det går inte rent praktiskt att komma så mycket längre med de regler som finns i Arbetstidslag och kollektivavtal.

Det har över tid skett en gradvis höjning av sysselsättningsgraderna.

Många medarbetare ligger i intervallet 90 - 99% och kommer genom kommunens beslut om Heltid som norm att kunna få heltid.

Hemtjänsten har redovisat ett positivt ekonomiskt resultat varje år sedan 2015.För mer information kontakta:

Eleonora Gustavsson Kihlberg 070-730 34 23 eleonora.gustavssonkihlber@alamanco.se


Lars-Åke Almqvist 070-67 111 56 lars-ake.almqvist@alamanco.se

Σχόλια


bottom of page