top of page

Dialogutbildning

Studier visar att för en organisations konkurrenskraft är en investering i medarbetarnas förmåga att samverka i grupp en viktigare åtgärd än att investera i deras kompetensutveckling. Kloka organisationer ser så klart till att investera i både kompetens och samarbetsförmåga. Dialog är en väl beprövad utbildning för att skapa en effektivare arbetsplatser. Utbildningen går ut på att stärka samarbetet och kommunikationen människor emellan. Här lär vi oss förstå hur olika vi tänker och hur vi kan träna oss i öppna samtal. Missförstånd undviks och samtalet blir tydligt. Redan nu har över 20.000 personer gått den här utbildningen. Syftet är att deltagarna startar en utvecklingsprocess på den egna arbetsplatsen.

Innehåll

 

Alamancos Dialogutbildning startar en utvecklingsprocess hos människor som gör att vi får tillgång till den samlade kraften och intelligensen. Utbildningen ger en effektivare arbetsplats genom att undvika missförstånd och ta till vara styrkan i det faktum att vi alla är olika. Vi arbetar med praktiska övningar där du som deltagare genom egna upplevelser och reflektioner lär dig hur andras sätt att tänka, kommunicera och samarbeta fungerar. Det gör det möjligt att skapa nya idéer och nya insikter.

Program

 

Alamancos dialogutbildning omfattar tre sammanhängande dagar med möjlighet till uppföljningsdagar. Utbildningen bygger på en upplevelsebaserad inlärningsmodell. Dialogdagarna skall leda till att du som deltagare startar utbildningsprocesser på den egna arbetsplatsen. För att stödja och fördjupa deltagarnas utveckling och förståelse bör de tre utbildningsdagarna följas upp med ytterligare utbildningsinsatser.

 

 

 

 

Läs mer om Dialog utbildningen här 

Våra koncept

bottom of page