Traversvägen 2

136 50 Jordbro

Tel: 070 - 671 11 56

Email: lars-ake.almqvist@alamanco.se

 

Välkommen till utvecklingsföretaget för dig inom välfärdssektorn!

 

Alamanco ökar de anställdas insikt och förståelse för hur de fungerar och samarbetar genom att aktivt leda processer på arbetsplatser. Nyckeln till framgång är flexibilitet, samverkan, delaktighet och helhetssyn. Det ger dig utvecklingskraft!

 

Läs mer >>

1/5

Våra koncept

Human Dynamics

Aktuellt

Ett Dialogmöte arrangerades den 12-13 november på Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum. Initiativet till mötet togs av Alamanco AB. Syftet med möte var att introducera Dialog, utbyta erfarenheter av att arbeta med dialog samt samtala om förutsättningarna för att bi...

Dialog är ett ord som ofta används i dagliga samtal och offentliga debatter. Ordet har säkert skiftande betydelse beroende på vem som använder det. Dialog som ord kommer från grekiskan: Dia=genom, Logos= ord och mening.

Den Internationella Akademin för Professionel...

Under den internationella dialogkonferensen genomfördes ett seminarium om arbetet med dialog inom delstaten Virginias kriminalvård, USA. Direktör för hela kriminalvården är Harold Clarke. Inom delstaten finns 46 fängelser med 30 000 intagna. Man arbetar med övervakning...

Den Internationella Akademin för Professionell Dialog arrangerade för andra året I rad en konferens för erfarenhetsutbyte kring dialog. Konferensen genomfördes den 22-24 oktober på Roffey Park Institute,London. 45 deltagare deltog från bl.a. USA, Kanada, Sydafrika, Eng...

Den 17-18 oktober deltog Alamanco i äldreomsorgsmässan ute på Älvsjö. Temat för årets mässa var ”Hållbar omsorg”. Det var en välbesökt mässa och många sökte sig till vår monter där vi presenterade våra utbildningar. Det som just nu är efterfrågat är att få stöd och hjä...

Rosengården, ett äldreboende i Nynäshamn, har 102 boende och 8 avdelningar. Enhetschefen Bella Dzabirov startade ett utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarnai september 2013 efter det att hon blivit enhetschef. Syftet var att se över hur man bemannade verksamhete...

Västerviks kommun har beslutat att samtliga medarbetare inom äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade ska få möjlighet att välja sysselsättningsgrad. Det ska ske stegvis. Arbetet inleddes med att Alamanco fick i uppdrag med början hösten 2014 att genomföra sju utb...

Många kommuner brottas med att kunna rekrytera kompetenta semestervikarier när ordinarie personal ska ha en välbehövlig semester. För att kunna lyckas krävs flera åtgärder. Det är viktigt att ha en stabil grundbemanning, så att man inte under resten av året redan har e...

Edsbacka är ett äldreboende i Hudiksvall kommun som till för några år sedan inte hade det bästa ryktet. Personalen var inte vana att få vara med i processer som handlade om arbetets utförande och utveckling, utan upplevde att arbetet ofta var toppstyrt. Man jobbade på...

Det är en internationell ideell förening utan vinstsyfte som skapats för att inspirera, erkänna, stödja och utveckla Professionell Dialog

Våra aktiviteter

• Vi sammankallar en årlig konferens för att uppmärksamma bästa praxis inom Professionell Dialog och göra det möjlig...

Please reload

Alamanco stödjer Rädda Barnen och deras kamp för barn på flykt

Alamanco stödjer Giving People och tillsammans hjälper vi ekonomiskt utsatta barn i Sverige. 

Kontakt

Alamanco AB

 

Traversvägen 2

136 50 Jordbro

 

Tel: 070-671 11 56

E-post:

lars-ake.almqvist@alamanco.se 

insta.jpg