Traversvägen 2

136 50 Jordbro

Tel: 070 - 671 11 56

Email: lars-ake.almqvist@alamanco.se

 

Välkommen till utvecklingsföretaget för dig inom välfärdssektorn!

 

Alamanco ökar de anställdas insikt och förståelse för hur de fungerar och samarbetar genom att aktivt leda processer på arbetsplatser. Nyckeln till framgång är flexibilitet, samverkan, delaktighet och helhetssyn. Det ger dig utvecklingskraft!

 

Läs mer >>

1/5

Våra koncept

Human Dynamics

Aktuellt

Coronapandemin påverkar oss alla. För vårt arbete i Alamanco gäller följande:

·     Vi följer självklart alla riktlinjer som meddelas av regering och myndigheter

·     Våra interna möten sker tillsvidare via videosamtal

·     Vi kom...

Lycksele kommun har under 2019 arbetat aktivt med införande av Heltid som Norm.

Som ett led i detta arbete har chefer inom Stöd, vård och Omsorg, Individ och familjeomsorg, Kost samt förskola gått utbildningen” Bemanna Rätt” som har genomförts av Alamanco vid fem tillfä...

Kommunal Mitt är en avdelning inom Kommunal med 35 000 medlemmar. Medlemmarna arbetar inom Uppsala och Gävleborgs län. Under rubriken ”Vår konferens” samlade avdelningen den 16-17 januari 130 fackliga företrädare och samtliga omdusmän till en dialogkonferens i Uppsala....

Den 3-5 januari träffades en arbetsgrupp inom den Internationella Akademin för Professionell Dialog i Frankfurt, Tyskland. Syftet var att berätta för varandra om olika sätt att arbeta med Dialog. Slutsatserna från gruppens arbete ska bidra till arbetet med att utforma...

Vi medarbetare i Alamanco hade vårt första ledningsgruppsmöte för året den 7-8 januari. Vi samtalade om året som gått. Då analyserar vi 2019 års verksamhet och reflekterar bland annat över vårt ekonomiska resultat. Den allra viktigaste delen är att ge vandra feedback o...

Ett Dialogmöte arrangerades den 12-13 november på Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum. Initiativet till mötet togs av Alamanco AB. Syftet med möte var att introducera Dialog, utbyta erfarenheter av att arbeta med dialog samt samtala om förutsättningarna för att bi...

Dialog är ett ord som ofta används i dagliga samtal och offentliga debatter. Ordet har säkert skiftande betydelse beroende på vem som använder det. Dialog som ord kommer från grekiskan: Dia=genom, Logos= ord och mening.

Den Internationella Akademin för Professionel...

Under den internationella dialogkonferensen genomfördes ett seminarium om arbetet med dialog inom delstaten Virginias kriminalvård, USA. Direktör för hela kriminalvården är Harold Clarke. Inom delstaten finns 46 fängelser med 30 000 intagna. Man arbetar med övervakning...

Den Internationella Akademin för Professionell Dialog arrangerade för andra året I rad en konferens för erfarenhetsutbyte kring dialog. Konferensen genomfördes den 22-24 oktober på Roffey Park Institute,London. 45 deltagare deltog från bl.a. USA, Kanada, Sydafrika, Eng...

Rosengården, ett äldreboende i Nynäshamn, har 102 boende och 8 avdelningar. Enhetschefen Bella Dzabirov startade ett utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarnai september 2013 efter det att hon blivit enhetschef. Syftet var att se över hur man bemannade verksamhete...

Please reload

insta.jpg

Alamanco stödjer Giving People och tillsammans hjälper vi ekonomiskt utsatta barn i Sverige. 

Alamanco stödjer Rädda Barnen och deras kamp för barn på flykt

Kontakt

Alamanco AB

 

Traversvägen 2

136 50 Jordbro

 

Tel: 070-671 11 56

E-post:

lars-ake.almqvist@alamanco.se