top of page

Medarbetare

Please reload

Hur arbetar vi?

 

Alamanco´s filosofi om ledarskap och organisationsutveckling utgår från att människor är olika. En framgångsrik organisation ser dessa olikheter som en tillgång.

Våra insatser gör det möjligt för varje individ att utvecklas, ta makt över sitt eget liv och utveckla ett bra samarbete med andra.

Vi skapar förutsättningar för en utveckling av kundens verksamhet som bygger på en sammanhållen process med lärande, tydliga strukturer i det dagliga arbetet, utveckling av förhållningssätt och kompetens, samt utvärdering av arbetsresultaten.

 

Vi använder det som händer i rummet i en förståelsebaserad lärprocess. Vi fokuserar på att skapa en gemensam förståelse om varför, hur och vad man gör det man gör i sitt dagliga arbete. Vi tränar grupper att använda feedback för att utveckla samarbetet, våga ta sig an svåra problem och att lösa konflikter. Detta gör det möjligt för deltagarna att förstå vad som kommer att krävas av dem själva, den egna arbetsgruppen och ledarskapet/organisationen för att skapa ett bättre samarbete.

 

Vår trovärdighet och förmåga att göra detta, beror på den resa vi själva gör och att vi lever som vi lär. Vår drivkraft är tron på människors vilja att utveckla, förbättra och göra ett bra jobb. Vi väljer att se möjligheter före hinder, därför att vi inser att hindren finns inom oss själva. Det gör oss övertygande om att det går att skapa effektiva och friska arbetsplatser genom att utveckla tilliten och samarbetet mellan människor.

 

Vi följer upp de resultat vi uppnår hos våra kunder utifrån flera olika perspektiv: de anställdas motivation och hälsa, verksamhetens kvalitet, ekonomi samt organisationens förmåga till ett hållbart utvecklingsarbete.

Vad blir resultatet?

 

Vi vill bidra till att utveckla välfärdssektorn. Det är bara genom att utveckla medarbetarna som individer och deras samarbete som en verksamhet kan utvecklas. Vi vet att den samlade arbetstiden kan användas på ett smartare sätt om de anställdas kreativitet och engagemang tas till vara.

 

Våra insatser bidrar till våra kunders möjligheter att genomföra en uthållig, arbetsplatsnära verksamhetsutveckling med alla anställdas aktiva deltagande.

 

Resultaten ska kunna avläsas i form av en förbättrad ekonomi, högre kvalitet och en bra arbetsmiljö.

Läs mer om oss här. (Broschyren är i PDF-format)

bottom of page