top of page

Human Dynamics

Syftet med den här utbildningen är att öka potentialen i arbetsgrupper genom att ge deltagarna insikt i hur olika vi fungerar som individer och hur vi kan lära oss se våra olikheter som en tillgång och inte som ett problem. Programmet är en inspirationskälla och pekar på de inneboende möjligheter som vi människor har . Det hjälper till att utveckla latenta förmågor och ger oss verktyg så att vi bättre kan förstå oss själva och andra.

Innehåll

 

Human Dynamics är ett konkret verktyg för att öka förståelsen för de olika processer som styr vårt sätt att bearbeta information, lära, lösa uppgifter och kommunicera. Genom ökad förståelse för dessa olikheter kan vi bättre ta tillvara egna och andras resurser.

 

Ph dr Sandra Segel har omsatt sin forskning till utbildningsprogram för näringsliv, organisationer och offentlig sektor. Utbildningen används i dag i stora delar av världen och licensierade utbildare finns i många länder.

Sedan 1979 har forskning om Human Dynamics omfattat 80000 människor från 25 olika kulturer. Den visar på fundamentala skillnader i människors sätt att fungera som är oberoende av ålder , kön och kultur.

Våra koncept

Praktisk tillämpning

 

Under utbildningsdagarna ges varje deltagare möjlighet att hitta sitt eget sätt att fungera, och utifrån det starta sin personliga utveckling. Programmet stimulerar och hjälper deltagarna att förstå vad är som min personliga styrka, men också vad som behöver tränas och utvecklas.

När man förstår, uppskattar och lär sig att på ett bra sätt använda skillnaderna i våra olika sätt att fungera, så kan gruppens resultat avsevärt förbättras.

 

Program

 

Utbildning i Human Dynamics omfattar:

Steg 1: Två dagar Human Dynamics, Grundutbildning

Steg 2: Två dagar Human Dynamics, Steg 2

Steg 3: Tre dagar påbyggnadskursen ”Lära och Leda”

bottom of page