top of page

Nyheter om Alamanco

Alamanco jobbar över hela Sverige med utvecklingsarbete inom arbetsgrupper och på ledningsnivå. En framgångsrik organisation ser dessa olikheter som en tillgång. Våra insatser gör det möjligt för varje individ att utvecklas, ta makt över sitt eget liv och utveckla ett bra samarbete med andra.

Syftet med våra utbildningar är att skapa förutsättningar för en utveckling av kundens verksamhet som bygger på en samanhållen process i gruppen med tyliga strukturer i det dagliga arbetet och utvärdering av arbetsresultaten. 

 

Läs mer om det arbete som vi utfört i artiklarna till vänster.

bottom of page