top of page

Utvecklas med Alamancos koncept

Alamanco´s filosofi om ledarskap och organisationsutveckling utgår från att människor är olika. En framgångsrik organisation ser dessa olikheter som en tillgång. Våra insatser gör det möjligt för varje individ att utvecklas, ta makt över sitt eget liv och utveckla ett bra samarbete med andra. 

 

Vi använder det som händer i rummet i en förståelsebaserad lärprocess. Vi tränar grupper att använda feedback för att utveckla samarbetet, våga ta sig an svåra problem och att lösa konflikter. Detta gör det möjligt för deltagarna att förstå vad som kommer att krävas av dem själva, den egna arbetsgruppen och ledarskapet/organisationen för att skapa ett bättre samarbete.

 

Vi följer upp de resultat vi uppnår hos våra kunder utifrån flera olika perspektiv: de anställdas motivation och hälsa, verksamhetens kvalitet, ekonomi samt organisationens förmåga till ett hållbart utvecklingsarbete.

Grupper och organisationer behöver utveckla sitt samarbete. Ett bra samarbete är den viktigaste förutsättningen för att kunna nå uppsatta mål och därigenom skapa en god ekonomi, hög kvalitet och en bra arbetsmiljö.

 

Läs mer om våra olika koncept i menyn till höger.

Våra koncept

bottom of page