top of page

Specialanpassade utbildningar

Idag har vi många krav på våra arbetsplatser. Allt från pressade budgetar till hur arbetsplatsen är bemannad. Allt för ofta leder detta till att det blir slitningar kollergor emellan och en fösämrad arbetsinsats på grund av tex. stress. Många gånger är missförstånd och bristande kommunikation grunden till dessa problem.

Tillsammans med ansvarig chef, utformar och planerar vi utbildnings insatser där målet är att chef och berörda arbetslag själva ska kunna jobba vidare med hjälp av våra utbildningar och verktyg. Därigenom blir det möjligt att genom ett bättre samarbete få nya insikter som skapar energi och arbetsglädje.

Vi hjälper dig när:

- ni vill bli ett effektivare team.

- ni upplever att ni fastnat i gamla rutiner.

- ni vill förbättra er kommunikation.

- ni vill träna på att använda feedack.

- ni vill öka ansvarstagandet i gruppen.

- ni vill arbeta fram tydligare roller/rollfördelning.

- ni vill utveckla indevider och gruppers mognad.

- ni vill jobba med verktyg för grupputveckling

 

Våra koncept

bottom of page