top of page

Dialog och samverkan

Dialog och samverkan skapar effektiva arbetsplatser i tider av förändring. Dialog och samverkan är nyckeln till bättre kommunikation, samarbetsförmåga och beredskap inför framtiden.

Att investera i bättre samarbetsförmåga är att investera i en effektivare arbetsplats och en beredskap inför förändringar. Målet med Dialog och samverkan är att träna dig och dina arbetskamrater att kommunicera med varandra och komma fram till konkreta förslag om hur ni ska utveckla er arbetsplats.

Vi använder den Visuella Dialogen som metod för att utveckla förmågan att kommunicera och lösa problem. Det är först när alla är tydliga med vad de tycker och förstår hur andra tänker som vi undviker missförstånd och kan bli en sammansvetsad grupp. Vi skräddarsyr utbildningen för varje organisations behov.

Utbildningen kan genomföras i flera olika former. Den kan vända sig till hela arbetsgrupper, ledningsgrupper eller samverkansgrupper mellan arbetsgivare och fack utifrån gällande samverkansavtal. Den kan också utformas så att vi utbildar samtalsledare som med hjälp av den Visuella Dialogen leder processen med att utarbeta en handlingsplan tillsammans med sina arbetskamrater.

Välfärdssektorn genomgår just nu snabba förändringar. Det ställs stora krav på att vi alla skall kunna hantera allt det som sker i vår omvärld och som direkt påverkar din arbetsplats. Ökade behov av vård och omsorg, förändrade attityder som leder till större krav på kvalitet och valfrihet samt ökad konkurrensutsättning är några exempel.

Oavsett om du är arbetsgivare, chef, facklig representant eller anställd så är det viktigt att veta hur du skall möta dessa utmaningar. De finns inga självklara svar. Vi behöver lära oss att tänka tillsammans

och utveckla en fungerande samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare. Lyckas vi inte med det finns risken att konflikter och motsättningar växer fram och att människor känner frustration och

maktlöshet. Förändring är ett naturligt tillstånd. Vi behöver hitta former för dialog och samverkan inom arbetslivet så att vi gemensamt kan bestämma hur vi ska möta framtiden.

• Du vill att du och dina arbetskamrater skall lyssna på varandra och respektera varandras åsikter och fungera som ett lag.

• Du önskar att du och dina arbetsgivare gemensamt arbetar fram en samsyn om hur vi löser problem och skapar bättre kommunikation på arbetsplatsen.

• Du vill att du och dina arbetskamrater skall ta fram tydliga beskrivningar av arbetsuppgifterna för att kunna göra ett bättre jobb.

• Du vill att du och dina chefer skall arbeta fram en beredskap inför situationer som kräver förändring.

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om Dialog och samverkan här

Våra koncept

bottom of page