top of page

Ledarskap

Välkommen till en ledarskapsutbildning som lämnar de traditionella mönstren bakopm sig. Syftet med Alamancos ledarskapsutbildning är att ge dig som deltagare en möjlighet att utveckla din personliga modell för ett förståelsebaserat ledarskap.

Innehåll

 

För att du ska kunna utveckla ett framgångsrikt ledarskap är det nödvändigt att du blir medveten om hur du ser på ditt eget ledarskap och din egen förståelse. Dvs. hur du tänker, vad du känner och hur du handlar utifrån din uppfattning om ditt ledarskap inom den verksamhet du verkar.

Våra föreställningar om verkligheten skapas av oss själva och andra utifrån våra erfarenheter samt den kommunikation vi har med andra. Människans strävan är att förstå helheten och denna förståelse baseras på:    

  • Hennes personliga mognad.

  • Hennes erfarenheter och de reflektioner de ger upphov till.

  • Påverkan från andra människor.

  • Genom att jämföra egna erfarenheter med andras och diskutera hur de ska tolkas.​

 

"Sanningar blir sociala normer som baseras på gemensamma erfarenheter inom ramen för en viss kultur. Det handlar mer om en subjektiv och social förståelse än en objektiv förklaring. I det föståelsebaserade perspektivet betonas människans strävan att förstå sin värld, att få den begriplig och meningsfull.

Utifrån ett förståelsebaserat perspektiv anses det inte möjligt att styra en organisation med hjälp av regler, anvisningar och rutiner. Det gäller särskilt i tider när det krävs snabba förändringar. Då blir direktiv och anvisningar, regler och rutiner snabbt föråldrade. Därför blir företag och organisationer allt mer beroende av hur de anställda förstår de uppgifter de ställs inför. Förståelsen av uppgiften och sammanhanget styr vår uppmärksamhet och bestämmer vad som är viktigt samt vad som inte är det. Vi har många olika kunskaper och färdigheter, men det är först via förståelsen av situationen som de kommer till användning.

Ledare får en allt viktigare pedagogisk roll. Denna ledarroll handlar i stor utsträckning om att påverka och göra det möjligt för de anställda att bearbeta sin förståelse.

Våra koncept

Program

 

Den förståelsebaserade utbildningen består av 4 steg:

Steg 1: Två dagars utbildning i Human Dynamics steg 1 grundutbildning

Steg 2: Tre dagars Dialogutbildning

Steg 3: Två dagars utbildning i Human Dynamics steg 2

Steg 4: Tre dagars utbildning för att kunna utvwckla en personlig modell för förståelsebaserat ledarskap.

Alternativt kan Steg 1 och Steg 2 läggas under fem sammanhängande dagar.

Mer information om Human Dynamics finner du under kursen Human Dynamics här på vår hemsida.

bottom of page