top of page

Bemanna Rätt - effektiva team

Syftet med utbildningen är att utveckla en gemensam förståelse mellan ledning och medarbetare om vad som påverkar deras personalkostnader. I de flesta välfärds- organisationer utgör lönekostnaderna mellan 70-90% av omsättningen. Ofta visar det sig att tillsvidareanställd personal bara utgör ca 60-70% av lönekostnaderna. Resten utgörs av kostnader för tillfälligt anställda, övertid, mertid, sjuklön, semester, ob, jour och beredskap. För att få utbildningen realistisk så använder vi oss av siffror från din verksamhet.

Innehåll

 

Utbildning i Bemanna rätt – effektiva team ger förutsättningar till lösningar som sänker totalkostnaden, höjer kvaliteten i servicen samt ger en tryggare och mer utvecklande arbetsplats för de anställda.

Allt det är möjligt om organisationen utvecklar en gemensam förståelse för vad som påverkar deras personalkostnader. Vi använder oss av en metod som stegvis leder till förståelse.

 

De frågeställningar vi arbetar med under utbildningen handlar bland annat om:

  • Hur många personer har vi anställda i olika anställningsformer?

  • Vad kostar en arbetstimme?

  • Vad kostar vår sjukfrånvaro?

  • Hur ser vår bemanningsbalans ut?

  • Vad kostar vårt sätt att täcka frånvaron?

  • Hur kan vi bemanna våra verksamheter på ett smartare sätt?

  • Hur kan vi använda arbetstiden på ett bättre sätt?

  • Vad betyder begreppen delaktighet, flexibilitet, samverkan och helhetssyn för oss?

Deltagarna räknar med siffror från sin egen arbetsplats. De får också lära sig att använda ett webbaserat dataprogram för bemanningsekonomiska beräkningar. Varje organisation som genomgått utbildningen i Bemanna rätt – effektiva team får tillgång till denna webbaserade version.

Program

 

Utbildningen omfattar 5 dagar. (Beroende på verksamhet, kan antal sammanhängande utbildningsdagar varieras)

Varje utbildningstillfälle genomförs med några veckors mellanrum. Målgrupper är chefer, arbetsledare, fackliga arbetsplatsombud, personalhandläggare, ekonomer och övriga medarbetare. Mellan varje utbildningstillfälle för deltagarna en dialog med sina arbetskamrater på arbetsplatsen kring de frågeställningar som ingår i utbildningsmaterialet.

 

 

 

Läs mer om Bemanna rätt här

Våra koncept

bottom of page