top of page

Kvalitet

Det här är en grundkurs i kvalitetsförbättring där idéerna och övningsuppgifterna direkt kan kopplas till praktisk verksamhet. Nu och i framtiden sker stora förändringar i välfärdssektorns dagliga verksamhet. Kursen visar att förändring i sig inte behöver vara negativ utan också bjuder på möjligheter. Passa på nu. Inom alla branscher är kvalitet ett allt viktigare konkurrensmedel. Vi har de metoder och verktyg som gör att du kan ligga i framkant.

Innehåll

 

Utbildningen syftar till kvalitetsförbättring vilket innebär att du som deltagare får förutsättningar att aktiv påverka din situation och ditt engagemang på din arbetsplats. Förändring kan vara positiv och när ordet ”förändring” sätt samman med ordet kvalitet får vi ett starkt konkurrensmedel.

Utbildningsmaterialet ger dig alla nödvändiga grundkunskaper i kvalitetsförbättring. För att alla ska kunna påverka och bidra till ständiga förbättringar är det också viktigt att alla inom verksamheten får dessa kunskaper

En grundutbildning i kvalitet, är basen i utbildningspaketet. Det kan sättas samman ut ifrån era lokala behov. I paketet ingår övningsuppgifter och ”reflexioner” som kopplas till er dagliga verksamhet, och som stegvis leder fram till en handlingsplan. Utbildningsmaterialet berör områden som:

  1. Personlig kvalitet: Handlar om respekt. Respekt för den du ger service till och för dig själv, och ditt sätt att göra jobbet.

  2. Förstå kundens perspektiv på kvalitet: Handlar om hur kunden upplever sanningens ögonblick, och att det i stor utsträckning avgör hur kunden sedan upplever servicens utformning.

  3. Kvalitetsekonomi: Handlar om att förstå begreppet kvalitetskostnader. Det är den tid, och alla de resurser en verksamhet måste använda, för att försäkra sig om att man lever upp till de fastställda kraven.

  4. Framtid: Handlar om att se hur de olika perspektiven ovan leder fram till en konkret handlingsplan.

Våra koncept

Program

 

Grundkursen i kvalitetsförbättring omfattar 5 dagar. Antal dagar kan variera beroende på kundens syfte och mål och om man tidigare har erfarenhet från att ha arbetat med området kvalitet.

Materialet består av två arbetshäften, metodhäfte samt arbetshäftet Kvalitet.

Man kan välja att arbeta med hela arbetslag eller vägledarmodellen. Vägledarmodellen innebär att varje arbetsplats väljer ut en eller två personer som deltar på utbildningsdagarna och som sedan mellan utbildningstillfällena, processar materialet i den egna arbetsgruppen.

 

 

 

 

Läs mer om Kvalitet-utbildningen här. (Broschyren är i PDF-format)

bottom of page