top of page

Kommunal Mitt ordnade Dialogkonferens.

Kommunal Mitt är en avdelning inom Kommunal med 35 000 medlemmar. Medlemmarna arbetar inom Uppsala och Gävleborgs län. Under rubriken ”Vår konferens” samlade avdelningen den 16-17 januari 2020 130 fackliga företrädare och samtliga ombudsmän till en dialogkonferens i Uppsala. Syftet var att hitta nya sätt att utveckla dialogen med avdelningens medlemmar och de som ännu inte blivit medlemmar.

För att göra alla delaktiga satt deltagarna indelade i grupper om åtta personer runt mindre bord. Indelningen gjordes utifrån sektionstillhörighet. Syftet med indelningen är att grupperna ska fortsätta samarbeta efter konferensen. Lars-Åke Almqvist, Alamanco, höll korta inledningar om olika aspekter på hur vi kan kommunicera och samarbeta med varandra. Därefter fick deltagarna en stund för egen reflektion kring en uppgift. Gruppen samtalade med varandra för att lära av allas olika tankar. Gruppens reflektioner dokumenterades av en i gruppen via dator. Efter varje uppgift berättade grupperna för varandra sina idéer om hur kommunikationen kan utvecklas. En dokumentation kommer att sammanställas av alla gruppers förslag.

Barbro Andersson är ordförande i Kommunal Mitt. Varför anordnar ni en dialogkonferens som ”Vår konferens”?

”Dialogen behövs för att vi ska bli bättre på att användas varandras styrkor. Det är nödvändigt om vi ska bli ännu mer framgångsrika i vårt fackliga arbete. Vi behöver bygga upp nätverk som kan stötta varandra i det fackliga arbetet nära arbetsplatsen. Det är viktigt att man som facklig företrädare inte känner sig ensam, utan ser att man är en del i ett större sammanhang”

Vilka är de största utmaningarna i ert fackliga arbete?

”Det finns en hos många människor i dag som är uppgivna. De tycker att det är omöjligt att påverka det som händer. Vi måste vända den negativa trenden. De kan vi göra genom att bli bättre på att lyssna på varandra. Höra vad det är som gör att människor har en känsla av maktlöshet. Genom att verkliga lyssna kan vi skapa förtroende och tillit. Visa att vi verkligen bryr oss. Då blir det också möjligt att ha samtal om hur vi ska kunna förändra våra arbetsplatser och varför Kommunal behövs.”

Hur ska konferensen följas upp?

”Vi ska bilda en projektgrupp som följer upp arbetet med hur vi ska stärka dialogen med medlemmarna. Samtliga sektionsordföranden träffas i början av april. Under tiden fram till dess ska vi göra en uppföljning av hur arbetet har kommit i gång. På träffen med sektionsordförandena ska vi sedan utvärdera och bestämma hur vi ska arbeta vidare”.

Bildtext: Deltagarna fick genom sina mobiltelefoner skapa ett antal ”ordkartor” med tankar om det vi partade om på konferensen. Den här handlar om vad man anser krävs för att lyckas i det fortsatta arbetet.

bottom of page