top of page

Unik konferens: ”The world needs Dialogue 2”

Den Internationella Akademin för Professionell Dialog arrangerade för andra året I rad en konferens för erfarenhetsutbyte kring dialog. Konferensen genomfördes den 22-24 oktober 2019 på Roffey Park Institute,London. 45 deltagare deltog från bl.a. USA, Kanada, Sydafrika, England, Spanien, Holland, Tyskland, Österike, Finland, Norge och Sverige. Deltagarna kunde välja att delta i seminarier om hur dialog kan användas inom utbildning, för utveckling av organisationer/hela system samt kriminalvård.

Inför konferensen fick deltagarna en dokumentation om innehållet i varje seminarium. Efter en inledande presentation av den som höll i seminariet ägnades den första delen till att deltagarna ställde frågor för att kunna förstå det viktigaste innehållet i presentationen. Sedan hade deltagarna en dialog om vilka viktiga lärdomar man kan göra utifrån presentationen och deltagarnas egna erfarenheter från sina hemländer.

Den Internationella Akademin har startat ett bokförlag: Dialogue Publications. Under konferensen publicerades en bok med förra årets seminariebidrag, ”The World Needs Dialogue! One: Gathering the Field”.Boken kan beställas på Akademins hemsida: www.aofpd.org

Svenska deltagare var: Lars-Åke Almqvist, Lena Eriksson och Harriet Krantz, Alamanco. Siv Nystedt-Claesson, Kommunal Mitt och Ewa Östlund Henschen, Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum.

(Bildtext: Peter Garrett och Jane Ball, England, ledde konferensen. Peter är ordförande i styrelsen för den Internationella Akademin.)

(Bildtext: Delar av den svenska gruppen tillsammans med Bill Isaacs, USA. Från vänster: Lena Eriksson, Lars-Åke Almqvist, Bill Isaacs, Siv Nystedt Claesson och Harriet Krantz. Bakom kameran: Ewa Östlund Henschen. Bill har tidigare arbetat med bl.a. Peter Senge, MIT Boston, och Pete Garrett för att utveckla teorier och arbetsformer för dialog. Hans företag, Dialogos Inc., har i många år genomfört ledarskapsutbildningar i dialog. Lars-Åke deltog 1997-98 deltog i utbildningen ”Leadership for Collective Intelligence”)

bottom of page