top of page

Varför en Akademin för Professionell Dialog?


Det är en internationell ideell förening utan vinstsyfte som skapats för att inspirera, erkänna, stödja och utveckla Professionell Dialog

Våra aktiviteter

• Vi sammankallar en årlig konferens för att uppmärksamma bästa praxis inom Professionell Dialog och göra det möjligt för personliga möten med ledande dialogutövare. Arbetsformer och alla rapporter som diskuteras under konferensen publiceras varje år.

• Vi godkänner grundkurser för nybörjare för att kunna lära grunderna i dialog samt utvecklingskurser för att uppnå en professionell kompetens.

• Medlemmar i Akademin uppmanas att delta i dialogutövares online-video cirkeldialoger för att utforska aktuella teman inom hälso-och sjukvård, offentlig sektor, kriminalvård, organisationsutveckling och andra utvecklingsområden. Medlemmarna har också tillgång till vårt dialogbibliotek och forskningsarkiv. Akademin arbetar också med att utveckla ett dialogprogram för forskning.

• Att utveckla professionella kompetenskrav, en etisk kod och ett utbildningsprogram för kunskaper och färdigheter som är grundläggande för Akademin för Professionell Dialog. Detta garanterar att professionella dialogutövare erkända av Akademin är kompetenta och att de har färdigheter och kunnande för att förändra fragmentiserade organisatoriska och sociala sammanhang genom beprövade metoder.

Vad är Dialog?

Dialog är en skapande form av gruppkonversation som utformats för att lösa upp fragmentisering i kollektivt och individuellt medvetande och förståelse för att främja ett gemensamt deltagande.

• Dialogen utvecklades från en rad privata sammankomster om helhet och fragmentisering sammankallade av David Bohm på 1980-talet och publicerades genom pappersdialogen – A Proposal by David Bohm, Don Factor & Peter Garrett, 1991.

• Dialog har sedan 1991 fått en omfattande tillämpning i offentliga och privata organisationer som är involverade i alla områden för mänskliga utvecklingsinsatser från hälso- och sjukvård till offentlig sektor, från tillverkningsindustri till kriminalvård, från jordbruket i tredje världen till banker och från detaljhandel till filosofi.

• Det finns en uppsättning lättlärda och empiriskt härledda färdigheter som hjälper till att leda en organisation eller ett samhälle i ett utvecklat sätt att tänka tillsammans och att fatta beslut med dem som påverkas av dessa beslut. Om det finns många intressenter är detta mycket effektivare än ett stuprörstänkande eller matrisarrangemang, och effektivare än social okunnighet och konfrontation. Dialog humaniserar system och skapar respektkulturer.

Vi välkomnar intresseanmälningar beträffande vilken som helst av Akademins aktiviteter.

Vill du veta mer:

Kontakta: Lars-Åke Almqvist, Alamanco tel: 070-6711156

lars-ake.almqvist@alamanco.se

Lena Eriksson, Alamanco tel: 070-3117413

lena.eriksson@alamanco.se

Harriet Krantz, Alamanco tel: 070-6014885

harriet.krantz@lamanco.se

Conny Ohlsson, Alamanco tel: 070-6761054

conny.ohlsson@alamanco.se

( Bildtext: Från vänster Jane Ball, England; Lars-Åke Almqvist och Peter Garrett, England)

bottom of page