top of page

Rosengården, Nynäshamn, endast 1,44 % timavlönade. Hur är det möjligt?


Rosengården, ett äldreboende i Nynäshamn, har 102 boende och 8 avdelningar. Enhetschefen Bella Dzabirov startade ett utvecklingsarbete tillsammans med medarbetarnai september 2013 efter det att hon blivit enhetschef. Syftet var att se över hur man bemannade verksamheten. Rosengården skulle fungera som ett hus, inte 8 avdelningar. Efter två år började man se tydliga resultat. Attityder och förhållningssätt har förändrats. Samarbetet mellan ledare och medarbetare har utvecklats. Under 2018 var det enbart 1,44 % av samtliga arbetstimmar som utfördes av timavlönade, samtidigt som ekonomin är i balans!

Se vår intervju med enhetschef Bella Dzabirov och biträdande enhetschef Marthe Otterström hur det blev möjligt.

För mer information kontakta:

Enhetschef Sahza Bella Dzabirov tel: 08- 520 736 78

Biträdande enhetschef Marthe Otterström tel: 08- 520 736 63

Lars-Åke Almqvist, Alamanco tel: 070- 67 111 56

bottom of page