top of page

Fantastiska resultat med Dialog inom amerikansk kriminalvård.

Under den internationella dialogkonferensen genomfördes ett seminarium om arbetet med dialog inom delstaten Virginias kriminalvård, USA. Direktör för hela kriminalvården är Harold Clarke. Inom delstaten finns 46 fängelser med 30 000 intagna. Man arbetar med övervakning för 46 000 personer. Organisationen har 13 000 medarbetare och en årlig omsättning på 1,3 miljarder dollar.

Virginia har de bästa resultaten i hela USA när det gäller återfallsprocent, 23 procent jämfört med 41 procent i genomsnitt! I vissa delstater är återfallsprocent mer än 60procent.

Dessa fantastiska resultat har man nått genom att engagera alla chefer och medarbetare i att arbeta med dialog som en process i det dagliga arbetet.

Harold Clarke kom första gången i kontakt med dialog 1995 genom personer inom Shell. Detta ledde senare till att han genomgick ”Leadership for Collective Intelligence” med Bill Isaacs och Peter Garrett. Harold har arbetat med kriminalvård inom flera delstater i USA: Nebraska, Washington, Massachusetts och nu i Virginia sedan nio år.

Harold bestämde sig för att han ville utveckla kriminalvården genom att introducera dialog. Han har haft stöd av Peter Garrett och Jane Ball från England. De började arbeta med ledningsgruppen på 28 personer. Det var ett sätt att förankra idéerna i ledningen för hela organisationen. 34 interna dialoghandledare utbildades. Man fokuserade inledningsvis på att utbilda medarbetarna. De intagna märkte snart att personalen började agera på andra sätt.

I dagsläget finns 220 utbildade dialoghandledare. Samtliga chefer har utbildas för att bli dialogcoacher. I alla sammanträdesrum finns olika dialogplanscher på väggarna för att påminna om de olika sätten att arbeta med dialog. Det har bildats learning teams som träffas två gånger per månad. De består av ca 20 personer i blandade grupper med personer från olika avdelningar och yrkesgrupper. Syftet är att genom dialog lära av varandra hur man kan utveckla verksamheten. En särskild process ”Working Dialogue” har utvecklats för att kunna lösa mer komplicerade problem.

De intagna har också involverats i dialogen för att skapa bättre relationer mellan personal och intagna. Det sker bland annat genom att man arbetar med ” The Offenders Resettlement Journey” Det handlar både om hur vistelsen inom kriminalvården ska ge de intagna de bästa förutsättningarna att byta livsstil, men också hur samarbetet bör utvecklas med andra myndigheter och samhället.

(Bildtext: Harold Clark tillsammans med hans medarbetare Whitney Barton. Whitney är ansvarig för att planera och samordna utbildning och stödinsatser med dialog.)

bottom of page