top of page

Vad är Dialog?

Dialog är ett ord som ofta används i dagliga samtal och offentliga debatter. Ordet har säkert skiftande betydelse beroende på vem som använder det. Dialog som ord kommer från grekiskan: Dia=genom, Logos= ord och mening.

Den Internationella Akademin för Professionell Dialog har utarbetat följande definition:

”Dialog är ett skickligt sätt att prata och tänka tillsammans som skapar en gemensam mening/förståelse bland en grupp människor. Dialogens anda är att förstå snarare än att övertyga, och processen förändrar grunden utifrån vilken de olika relationerna uppstår. Professionell Dialog gör det möjligt för organisationer och samhällen att engagera deltagarnas kollektiva intelligens för att fatta bättre beslut och för att förverkliga de kreativa möjligheter som finns i ett problem. Den fortlöpande användningen av Professionell Dialog på systemnivå genererar hållbar strategisk och operativ förändring. I en dialogisk organisation eller en dialoggemenskap förverkligas detta genom den pågående förnyelsen av dess kultur, bland annat genom att bryta med historiskt låsta beteendemönster för en konstruktiv helhetssyn”.

Alamanco arbetar med Dialog i många olika former. Det är den grundläggande processen i alla de uppdrag vi genomför för våra kunder. Vi har en tredagars Dialogutbildning som vänder sig till ledare och arbetsgrupper. Alamanco utbildar interna Dialoghandledare i organisationer som vill ha en egen kompetens att utbilda i Dialog. I Förståelsebaserat Ledarskap ingår Dialog som en viktig del tillsammans med Human Dynamics. I utbildningen i Bemanna Rätt tränas chefer och medarbetare till att vara samtalsledare på den egna arbetsplatsen. Syftet är att utveckla samarbetet och skapa en bättre bemanning. Alamanco genomför många uppdrag för att handleda och ge coaching till ledare och arbetsgrupper med dialog som en grundprocess.

bottom of page