top of page

Svenskt Dialogmöte den 12-13 november 2019

Ett Dialogmöte arrangerades den 12-13 november 2019 på Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum. Initiativet till mötet togs av Alamanco AB. Syftet med möte var att introducera Dialog, utbyta erfarenheter av att arbeta med dialog samt samtala om förutsättningarna för att bilda en Svensk Akademi för Professionell Dialog.

20 personer deltog på mötet. Det var personer från Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum, Smedbackens, Flens och Hudiksvalls kommuner, Kommunal Stockholms län, Kommunal Mitt samt Alamanco.

Peter Garrett och Jane Ball från England medverkade på mötet och ledde ett antal dialogövningar för att introducera Dialog. Peter är ordförande för den Internationella Akademin för Professionell Dialog. Jane Ball och Lars-Åke Almqvist, Alamanco, är styrelseledamöter.

Målsättningen är att bilda en Svensk Akademi för Professionell Dialog under första kvartalet 2020. Akademin föreslås att organiseras som en ideell förening utan vinstsyfte. En arbetsgrupp med intresserade kommer att bildas under december månad för att utarbeta förslag till stadgar och göra nödvändiga förberedelser för att ett konstituerande årsmöte som ska kunna hållas i början av nästa år.

Är du intresserad av att veta mer kontakta:

Lars-Åke Almqvist, Alamanco AB, tel: 070-67 111 56

Email: lars-ake.almqvist@alamanco.se

Lena Eriksson, Alamanco AB, tel: 070- 311 74 13

Email: lena.eriksson@alamanco.se

bottom of page