top of page

Arbetsgrupp för Professionell Dialog

Den 3-5 januari 2020 träffades en arbetsgrupp inom den Internationella Akademin för Professionell Dialog i Frankfurt, Tyskland. Syftet var att berätta för varandra om olika sätt att arbeta med Dialog. Slutsatserna från gruppens arbete ska bidra till arbetet med att utforma kompetenskrav för vad som krävs för att på ett professionellt sätt arbeta med Dialog.

På bilden: Från vänster Thomas Klug, Tyskland, Peter Garrett, England, Mechtild Beuke-Galm, Tyskland, Jane Ball, England och Linda Ellinor, USA. Bakom kameran: Lars-Åke Almqvist, Alamanco

bottom of page