top of page

Alamanco ökar antalet medarbetare

Medarbetargruppen har en längre tid bestått av sex personer. Från och med våren 2022 har antalet ökat till tio. Det har blivit möjligt och nödvändigt genom en ökad efterfrågan på våra tjänster. Våra nya arbetskamrater har samtliga erfarenhet av att arbeta som chefer inom vård och omsorg. Coronapandemin har i många kommuner lett till en insikt om att organisationen inom äldreomsorg och LSS måste utvecklas. En stabilare bemanning och kontinuitet är nödvändig. Arbetsorganisationen behöver förändras i grunden. Små arbetslag där medarbetarna i dialog med brukarna kan planera omvårdnaden skapar en bättre arbetsmiljö och vårdkvalitet.


Alamanco har förnärvarande uppdrag i nio olika kommuner. Uppdragen innebär främst att ge stödinsatser i arbetet med Heltid som norm. Vårt arbete baseras i stor utsträckning på vårt nya koncept Bemanna Rätt 2:0. Konceptet presenteras på en annan plats på vår hemsida.

Comments


bottom of page