top of page

Förändringsarbete i Högsbyn

Alamanco har haft i uppdrag att arbeta med äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta i Högsby kommun. Syftet har varit att ta bort delade turer, långa arbetspass och anpassa scheman till de nya reglerna för dygns- och veckovila. Varje arbetsgrupp har tillsammans med sin enhetschef under Alamancos handledning utarbetat ett nytt schema. Alla medarbetare har fått möjligheten att tillsammans med sina arbetskamrater utarbeta ett schema utifrån en helhetssyn. Alamancos rapport från arbetet presenterades för sociala utskottet den 27 februari.


Socialförvaltningen i Högsby har gått ut med nedanstående information:

Allmän information från socialförvaltningen

Från och med den 1 oktober 2023 har de delade turerna inom äldreomsorgen tagits bort. Beslutet att avskaffa de delade turerna är ett politiskt uppdrag och har fastställts av kommunfullmäktige. Det innebär att vi inom socialförvaltningen nu arbetar med att genomföra denna förändring. Beslutet att avskaffa de delade turerna grundar sig i att ge de anställda möjlighet till bättre förutsättningar till sammanhängande arbetstid och ledighet. Bakgrunden till beslutet är en motion från Socialdemokraterna.


För att kunna genomföra förändringen med att ta bort de delade turerna har vi anställt fler personer. Inom den närmaste tiden kommer vi även att genomföra det i omsorgen om funktionsnedsatta. Detta förväntas ge en bättre kvalitet och kontinuitet genom att personalen blir sina egna vikarier, då den extra arbetstiden, så kallad resurstid, ska användas för såväl planerad som oplanerad frånvaro.

Vi fortsätter att utveckla våra verksamheter. Ambitionen är att även införa önskad sysselsättningsgrad för de anställda inom vård och omsorg, och även inom kost- och städenheterna.


En projektgrupp är tillsatt

Vi har tillsatt en projektgrupp med representanter från arbetsgivarsidan, fackliga ombud, medarbetare och HR-generalist. Projektgruppen har träffats vid tre tillfällen och uppmärksammat 17 områden som vi behöver utreda innan vi kan ta steget vidare. Samtliga medarbetare kommer lämna in en intresseanmälan om hur mycket de vill arbeta när

det blir aktuellt med önskad sysselsättningsgrad. Detta ser vi som ett kompletterande underlag till utredningen.

Publicerad 2024-03-13


För mer information om arbetet i Högsbyn, kontakta Lars-Åke Almqvist 070-671 11 56

コメント


bottom of page